Týden na vlně Nové Země

On-line kongres 20. - 26. 9. 2021

Připoj se k nám. SPOLU JSME VÍCE NEŽ KAŽDÝ SÁM.

Na koho se můžeš těšit? 

Petra Košťálová a Lucie Bednářová

Petra

Jsem koučka autentického života a vztahů, mentorka a aktivátorka paradigmat Nové Země. Probouzím v ženách jejich nejniternější pravdu a pomáhám jim odložit vše, co jim brání ji žít. Provázím ženy na cestě ve třech propojených oblastech – poslání, láskyplné vztahy a hojnost. Využívám k tomu především kreativní koučování, kvantové čištění, transurfing a ceremonie. Miluji práci s ženstvím a sexualitou, která je zdrojem naší životní síly a veškerého tvoření. Součástí mého poslání je držení bezpečného prostoru skupinám, kultivace lidské sounáležitosti, propojování se s přírodou a božstvím v nás.

 

Lucie

Jsem průvodkyní a inspirátorkou žen v obdobích velikých změn. Jako vysoce citlivá štírka se silnou intuicí se ráda nořím do hlubin a objevuji tam světlo a dary, které přinášíme každá z nás světu. Odhaluji způsoby, jak se napojit na svoji vnitřní moudrost a tvořit si život podle svých představ. Provázím ženy na cestě za jejich jedinečnými poklady ukrytými v nejhlubších stínech skrze sebepoznání, sebelásku a intuici. Využívám k tomu především Techniku emoční svobody (EFT), intuici i kreativní koučovací techniky. Věřím, že odpovědi na všechny otázky, si nosíme v sobě.

JSME DVĚ, protože věříme, že jedna a jedna jsou tři. Každé dal život jiné dary, připravil jiné zážitky a zkušenosti. Pak nás ale spojil ke společnému poslání v projektu Ženy ve své síle. V rámci něj šíříme povědomí o NOVÉ ZEMI, inspirujeme k žití jejích principů a tvoříme most do NOVÉ ZEMĚ. Připoj se k nám a přejdi po něm spolu s námi.

zenyvesvesile.cz

FB skupina

Téma

Tři principy, jak v sobě aktivovat Ženu Nové Země

Poslání, láskyplné vztahy a hojnost jsou tři propojené oblasti a dlouhodobě se nelze vyvíjet jen v jedné z nich. Skrze naše vztahy můžeme otevřít naše srdce, teprve potom vstupujeme do proudu života a otevírá se nám pole hojnosti.

Pokud jsem uvízla ve vztahu nebo nemohu nají partnera svého života je potřeba pročistit nevědomá zranění a ublížení a otevřít si tak pole mužů.

Tři principy, které urychlí a usnadní transformaci jsou hloubkové čištění, kvantování záměrů srdce a intuitivní akční kroky.

V současné době je na vzestupu ženský princip a je potřeba vyvážit ho s již rozvinutým mužským principem. Ženskou moudrost v sobě můžeme probouzet skrze tři centra, kterými jsou srdce, intuice a jóni.

V ženském kruhu se otevírají naše srce, vstupujeme do své autenticity, upřímné komunikace a sounáležitosti. To pak mohu přenést do svého partnerství.

Margot Gabrielle (Rahimé)

Jsem žena – matka, umělkyně a mentorka. Probouzím v lidech jejich tvůrčí sílu a vedu je k hlubinnému sebepoznání. Ráda otevírám dveře k hojnosti a ukazuji lidem, jak se reálně mohou živit svým posláním. Čtením z informačního pole pomáhám zvědomovat emočně-mentální záznamy duše, které ovlivňují život v každodennosti. Na osobních sezeních a aktivačních seminářích se věnuji jejich přepisu na úrovni limbického otisku a buněčné paměti. 

Mou vášní je šíření povědomí o novodobé práci s posvátnou sexualitou a harmonizací mužsko-ženské energie ve vztazích. Učím ženy chrámový tanec a vedu kurzy intuitivního malování. Díky mému synovi se mi otevřela cesta k hlubší práci s rodinami a dětmi. Miluji tvoření nových cest a holistický, celostní přístup, v němž se snoubí lidská zkušenost, psychologie, business-mentoring, spirituální energetická práce a umění.

margot-gabrielle.cz

Téma

Probuzení tvůrčí síly a hojnosti v nás

Nový svět se právě teď potkává se starým a zároveň se od sebe v tuto chvíli oddělují. Nová Země neboli Nebe na Zemi je stav vědomí, kdy skrze sebe tvoříme Zemi v harmonii, v souladu se sebou, s tvůrčí energií a máme plně propojené lidství s božstvím. Je to cesta celistvosti, autenticity, tvůrčí energie a plného propojení se Zemí i s Duchem.

Nová Země nás přes impulzy, lidi a situace zve k reálným činům a výstupům z naší komfortní zóny. Strachy a jiné negativní emoce budou přicházet, aby nás vyzkoušely. Je jen na nás, jak se rozhodneme a čemu dáme pozornost. Nyní jsme vedeni k bytí v neutralitě a rovnováze, kdy nehodnotíme, co je lepší nebo horší a zároveň jsme schopni rozlišit, co je pro nás dobré a co není. Krásně nám to ukazuje naše tělo, které nás pomocí intuice na naší cestě vede.

Tvůrčí síla se v nás může naplno projevit, když zaměříme svoji pozornost a energii konkrétním směrem. K tomu je důležité mít v sobě vyváženou ženskou a mužskou složku. Tyto dvě energie pak spolu potřebujeme propojit, aby společně tančily. Zásadní je dát navenek to, kým skutečně jsme v čisté autenticitě. Hojnost přijde, pokud máme srovnané základy a pročištěné kořeny.

Eliška Vaea

Eliška Vaea je kvantovou soul mentorkou a jednou z předních vizionářek v oblasti evoluce vědomí, 5D businessu a posvátné sexuality.

INSTAGRAM @eliska.vaea

www.eliskavaea.cz

Téma

Sexualita a hojnost v Nové Zemi

Jsme v období, kdy na povrch silně vylezají kolektivní stíny, je to příležitost pro nás všechny, přinést světu to nejkrásnější, co chceme žít. Je pořeba obracet se do srdce a tvořit si realitu, kterou tam najdeme.

Sexualita je jednou z velice důležitých bran k plnosti života. V sexualitě leží obrovská síla změnit život, změnit vztahy, změnit svět.

Bezpečné místo můžeme nejdříve vytvořit uvnitř sebe a až pak do tohoto místa pozvat partnera či partnerku. Milování je dar, který nás může rozpustit do jiných vibrací a multidimenzionálních zážitků. K tomu je potřeba s partnerem vytvořit posvátný prostor plný důvěry a naprosté pravdy, tak aby se srdce cítila v bezpečí.

Čím více se otevřu v sexualitě, tím více otevřu svou životní energii, tím více otevřu své pole, skrze které může proudit hojnost. Uvolňovaváním starých nastavení, bloků a prací v energetickém poli se více a více otevírám životnímu proudu a hojnosti.

Tereza Bošková

Jsem ceremonialistka a průvodkyně rituály. Kněžka, chcete-li. Jsem zasvěcená Moon Mother a terapeutka Lůna. Jsem vášnivou propagátorkou návratu rituálu, návratu posvátnosti a probuzení laskavé ženské energie.

Pořádám ženské kruhy, semináře o vědomé ženské spiritualitě, online události a soukromé rituály.

Jsem autorkou projektu Ritualuna, v rámci kterého nabízím nové pohledy na:

Rituály, jako oslavu života,

Měsíc a šťastné lůno,

Budování domácího chrámu (Vědomý úklid).

https://terezaboskova.cz

Téma

O hloubce našich vztahů, ženských kruzích a rituálech

Schopnost otevřít se a odevzdat se je ženský princip. Když v nás vykvete a srovná se s mužským principem do harmonie, když je oba přijmeme a naučíme se mezi nimi pohybovat, pak se nám uleví, je to jako kouzlo. Pokud to udělají oba ve vztahu, začne vztah zářit v pravdě.

„Vždy mě bavilo setkávat se s lidmi na úrovni duše, opravdovosti, povídat si o tom, na čem nám záleží a co je pro nás důležité. Tudy vedla má cesta k ženským kruhům.“

Když usedneme v ženském kruhu, naladíme se, otevíráme svoje srdce a sdílíme, otevře se přesně to, co ženy potřebují. Je to léčivé, je to magie, uvolnění spolknutých slz, které seděly v centru tvořivosti a ženství. Někdy není potřeba ani sdílet, stačí se rozplakat, či tam jen být a cítit se přijímaná a milovaná, jsme tam na úrovni srdce. Jedno otevřené srdce, otevírá všechny ostaní, děje se to pod povrchem a ženy když odchází, tak září.

Rituál je setkání s posvátnem, patří tam vyšší dimenze a tím i pokora před touto silou, bere nás do přítomnosti, jiné hloubky vnímání a otevírání se na jiné úrovni než běžně fungujeme. Je magický v jeho pravdivosti a síle prožitku.

Návod na jednoduchý obřad pro posílení našich záměrů – vědomé zapalování svíčky.

Oltář je spojením krásy, dekorace a posvátnosti rituálů. Je to posilující kotva a místo zastavení se. Na oltář si dáváme symboly toho, co potřebuji aktuálně posilnit ve svém životě.

Nikdy nezapomínejme na laskavost k sobě samé.

Katarína Vlková - Wolfica

Pri príchode do tohto tela som si vybrala úžasných sprievodcov – mojich rodičov. Môj otec so svojou šamanskou dušou mi zvedomil silu môjho vnútorného muža, odolnosť a pružnosť môjho fyzického tela, moju rýchlosť a to nie len v pohybe ale aj v myslení a v hľadaní riešenia v akejkoľvek situácii. Moja maminka je stelesnením lásky a jej ochranné krídla, obrovksé srdce a dôvtip vo mne podporili moju citlivosť, empatiu a humor.

Pôrody mojich detí mi umožnili prevziať zodpovednosť za svoj život a postaviť sa do svojej sily ako žena. V tejto konštalácii sa mohla zrodiť dnešná “Katarína” – rozprávačka príbehov, inšpirátorka, mentorka aktívnych meditácií, tanečníčka, tvorkyňa svojho života. Na ceste sebapoznania som si zvedomila svoju priamu komunikáciu s Bohom v sebe, silnú intuíciu a vedenie.  Postupne zdokonaľujem svoju schopnosť prechádzať svojimi emóciami s veľkým nadhľadom. Moje emócie sú mojim najlepším sprievodcom.

wolfica.cz

Téma

Přechodový rituál do Nové Země

„Opustila jsem muže i práci a bez peněz jsem odešla z domova.“
„Procházela jsem změněnými stavy vědomí a přicházely mi vhledy k Nové Zemi.“

Jsme v přechodovém období k Nové Zemi, propojili jsme dvě reality, starou a novou Zemi. Ti lidé, kteří jsou ještě v té staré se mají čeho chytit, tvoříme takový most do Nové Země.

Když přijde strach ze změny, můžeme si projít jeho jednotlivé vrstvy a zeptat se „Co nejhoršího se může stát?“ Už si nemusíme hrát na oběť, každý kolem máme spoustu lidí, kteří by nám pomohli, kdyby bylo třeba. Není žádná reálná hrozba.

Nová Země leží až za tím strachem a proto je třeba skočit do změny a nečekat až strach zmizí. Když jdu skrze strachy, jdu tam, kde jsem ještě nebyla a tam to je.

„Začala jsem stěhováním šicího stroje ke kamáráce a nejednou koukám, vždyt já balím všech. V tom jsem si to uvědomila, vždyt já odcházím.“ Takový byl můj odchod od manžela. Rozchod proběhl v lásce, jsme spolu i nadále v úctě i krásné komunikaci.

Připoutanost k druhé osobě je nesvoboda, také tím ztrácíme vlastní potenciál, v Nové Zemi  toto připoutání už není, neočekávám, že budu s partnerem až do smrti. Toto je třeba zbourat, bolí to, ale je to svoboda.

Když se otevírá srdce, jde to přes hromadu slz a vypadá to jako depka, je potřeba si to uvědomit a nechat to projít.

Mili Dea Klusoňová

Jsem milující maminka, milovaná žena, rozverná divoženka i citlivá intuitivní tvůrkyně. Skrze své dlaně a láskyplné pole tvořím vysokovibrační energetické obrazy, které nesou světelné kódy, klíče a matrice, které vám pomáhají rozpomenout se na to, kým opravdu jste. Jsem vědomou tvůrkyní svého života, tančící tanec lásky a důvěry. Jsem Bytost milující pospolitost, vzájemnost, opravdovost, ženské kruhy, společné sdílení a posvátné ceremonie. A taky život na Zemi!

www.milenadea.cz (již brzy)

FB skupina

Instagram

Téma

Tvoření Nové Země v nás, cesta za posláním, malování vysokovibračních obrazů.

Jsme tu proto, abychom si tvořili tu nekrásnější a nejšťastnější realitu realitu na Zemi. Uděláme to tak, že vstoupíme do svého srdce a začneme ho otevírat, zříme sami sebe a nenecháme si nikým zvenčí namluvit, že jsme méně než někdo jiný.
 
Působím jako multidimenzionální energetická brána, vstoupím skrze propojení se Zemí, se svým otevřeným srdcem a zdrojovým portálem do jednoty a čekám co se bude dít, započínám tanec nad plátnem a skrze barvy, struktury, zvuk, navibrování a moje prožitky, vše zanáším na plochu. Mé obrazy pak působí jako pozemská mlutidimenzionální kotva, prostupují je energie, kódy, matrice a klíče, které působí na jejich vlastníka.
 
Vlna Nové Země omývá iluze o tom co je hojnost a jaké jsou naše limity. Spousta lidí má strach dělat něco nově, překračovat své strachy.
 
Na cestě svého poslání nemusíme být studovaní, nemusímě vědět, stačí cítit a jít, vše se nám poskládá za pochodu. Musím si ustát sám sebe, svoji cestu, pak přichází i podpora. Při prodeji je důležité pracovat se vzorcem chodoby a postupně ho přepisovat, uvědomit si, že to co tvořím má obrovský přesah.
 
Konkurence neexistuje, když se s ní propojíme na úrovni srdce, podporujeme se a cítíme vděčnost, otevře se pro nás pole hojnosti.

Tamara Melissa

Tamara Melissa vede 25 let ženské i smíšené skupiny osobního rozvoje. Vystudovala dějiny umění na FF UK, absolvovala výcvik pro provázení transformačními procesy zrození a umírání u Jacqueline Maria Longstaff v Indii a Švédsku, tantrický výcvik u Sarity a mnoho dalších. Nyní prochází pětiletým výcvikem v biodynamické body-psychoterapii u Mony Lisy Boyesen. Miluje tanec a provází přechodovými transformačními rituály Cesta Ženy. Poskytuje též individuální online poradenství „Sedmé nebe“.

www.tamaramelissa.cz

FB skupina

Instagram

Téma

Jak žít Nebe na Zemi – o našich darech a proměnách, o alchymii srdce a lůna.

Naše společnost nás vychovala k obrazu mužských hodnot, které jsou důležité a krásné. Nyní je potřeba probouzet také naši spící ženskou energii, balancovat tyto dvě energie a nacházet tak celistvost a harmonii. 
Už se nemusíme trápit a žít v bolesti, můžeme se osvobodit od našich zranění a omezujících přesvědčení, odemykat krůček po krůčku svůj potenciál a svoji jedinečnou cestu.
Když se sejde skupina lidí, naladí se na vibraci srdce, Země a toho co nás přesahuje, pak se dějí zázraky. Duše nachází to, co celou tu dobu hledá, cítí se jako doma a koná vše, co je v tu chvíli potřeba. Duše potřebuje být viděna tímto způsobem. Je to kvalita bytí. Je to Nebe na Zemi. 
Sexuální energie, je posvátná energie, životní síla, je to život sám. Naším úkolem je ji v sobě probudit, propojit ji s láskou v srdci a nechat ji plně proudit a kvést.

Tara Svobodová

Mým primárním darem je přinášet zdrojové informace z kolektivního pole, pojmenovat a zpřístupnit skryté souvislosti v lidském nevědomí.

Mým záměrem je inspirovat lidi k autenticitě, návratu k pravým hodnotám a naplnění tvůrčího potenciálu v každodenním životě. Na svých přednáškách a kurzech se zabývám tématy vztahů, zdravé komunikace a osobní svobody v souvislosti s přijetím zodpovědnosti za tvorbu vlastní reality. Překonáním omezujících destruktivních vzorců myšlení může vědomí člověka spočinout v prostoru nadčasové zdrojové esence a projevit naplno tvůrčí potenciál skrze jeho hodnotné a jedinečné dary.

Věnuji se tématům struktury vnitřních světů a jejich interakcí v duši člověka, komunikace a mezilidských vztahů.

tarasvobodova.cz

Téma

Tvoření Nové Země skrze vztahy

Kolektivní vědomí prochází nořením se do hlubin, do podstaty, na povrch vyvěrají stínová témata, které lidé odmítali a potlačovali celé věky. Žili jsme ve vytěsnění velice důležitých aspektů života, civilizace se zaměřovala na výkon, materiálno a zabezpečení. Ženský prnicip – kontakt sama se sebou, bytí v prožitku, emoce, vzájemné propojení mezi lidmi, citlivost, empatie a přijetí druhého – tato témata byla vytěsněná.

Vztahy byly vytěsněné nad druhou kolej a my se udřízli sami od sebe, od druhých lidí, od podstaty života. Vztahy nám ukazují cestu a konfrontují nás sami se sebou, protože druhý člověk je naším zrcadlem. Současná krize vyhrocuje tyto situace do extrému, konečně je začínáme vidět. Když se držíme starých struktur, tak bojujeme a narůstá propast. Člověk, který už došel dál, vidí, že tato oddělenost nás učí dojít k pocitu sjednocení, otevřít srdce a vidět a přijmout všechny lidi i v jejich názorech a podobách, bez potřeby bojovat, ale soucítit, propojovat se v lásce, sounáležitosti a komunikaci. Pokud je tato potřeba naplněna, tak člověk žije harmonicky.

Začít musíme sami u sebe, sebeláskou, vracet se do hlubokého kontaktu sámi se sebou. Začít se dotazovat sámi sebe, kde se nechovám podle toho co cítím, kde se zaprodávám na úkor sama sebe, které aspekty v životě mi nefungují. To vše je popření, duše nejde za svoji pravdou, přizůsobuje se jen vněším okolnostem, tlaku vnějšího světa. Co mi opravdu naplňuje, jaké je mé směrování, kam já bych chtěla jít? Kam mě volá moje duše.

Na této cestě je třeba setkat se se svým strachem, prožít si ho na emocionální i mentální úrovni. Pokud to uděláme vědomě, tak se dá trasformovat. Strach je odmítnutí určité zkušenosti, odmítám pustit situaci a zkušenost do svého života, popírám život a brzdím proud.

Pokud odmítnu zkušenost, kterou jsem ještě neprožila a nic o ní nevím, tak se ji budu marně bránit, ona mě stejně dožene. Jakmile už tu zkušenost mám, prožila jsem si ji, tak už si v životě můžu volit, zda chci tuto zkušenost opakovat či ne. To je moudrost volby, v ten moment se stávám tvůrcem svého života.

Cyklení se ve vztazích vychází z nepokory a nepřijetí, všechny vztahy jsou požehnáním a to je potřeba pochopit. Ve vztazích často popřeme a ztratíme sami sebe, svou autenticitu, kontrolujeme, snažíme se udržet vztah, vysíláme mentální konstrukty, ztrácíme tím usílím sami sebe a vyčerpáme se. Cesta vede přes naše nitro a sebelásku. Když ze mě vyzařuje klid a spokojenost, ani se nemusím snažit a tomu druhému je se mnou dobře, už ho nemusím manipulovat a předělávat ho k obrazu svému.

Dokud v sobě máme pokřivení a traumata, vždy si přitáhneme partnera, se kterým se nám toto téma projeví, vyzrcadlí. Potřebuji tu odmítanou zkušenost zažít a život mi ji zahraje. Je to příležitost k léčení. Dokud v sobě traumata máme, chováme se jako dítě a jsme závislé na pozornosti druhých a kontrolujeme vztah, nejsem ve spojení se zdrojem. My sami se musíme stát zdrojem a vyzařovat lásku do prostoru.

Taraka Solei

Taraka Solei je žena, která miluje život, manželka, máma dvou dětí a milovnice Matky Země, jejích hor, řek, lesů, nočního nebe i slunečného dne. Je vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi propojuje skrze spojení s lidmi na niterní úrovni bytí s jejich vnímáním světa, pohledem na sebe, životními příběhy a láskou k životu. 

Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. Je autorkou sebe-rozvojových seminářů, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy, lektorkou pánevního dna a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Jak žije a jak se prezentuje navenek, taková je. Protože bez masek a příkras je život svobodný a krásný. 

Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky, kinezioložky, lektorky pánevního dna, aktivátory a inspirátorky najdete  na:

www.taraka.cz 

www.cestypoznanizivota.cz

vasefyzioterapeutka.webnode.cz

Zdarma ke stažení: 

Karty 6 typů k vyživení ženského lůna: www.taraka.cz/karty-vyziveni-luna

Nahrávky pro Tvoji Každodennost: Jsem úžasná www.taraka.cz/jsem-uzasna

Téma

Zrození Ženy Nové Země

Žena je láska. Je jako řeka, která plyne. Dotýká se srdcí mnoha lidí, mužů, žen i dětí. Je silou, která když se plně prozáří, změní svět. A nemusí to být zpočátku svět za dveřmi. Stačí nahlédnout do nitra sebe samé, spatřit svoji hvězdu a ukázat ji světu. Vše se pak poskládá tak, aby i okolí zářilo stejně jako ona. 

A k tomu je potřeba – milovat sebe samu, být zakořeněna nohama na Matce Zemi, hlavou v oblacích a srdcem ve svém středu. Tak jedině dokáže být plně vyživena a s laskavostí žít svou vizi. Vizi Nové Země. Čekáme na TEBE. Taraka

Andrea Homolová

Andrea je spisovatelka, duchovní vědec, mentorka, expertka osobního růstu a terapeutka.Od mala je spojena s duchovním světem a má přístup k hlubokému poznání Světa. Je autorkou bestsellerů Známe se celé věky, Všechno o 12 znameních a Všechno o vašem dítěti.

V knize Známe se celé věky svým čtenářům nabízí zcela jiný pohled na vztahovou problematiku a související témata. Objevíte v ní překvapující a přelomová fakta, která dosud nebyla nikdy zveřejněna. Vztahům díky ní porozumíte opravdu do hloubky a narazíte na nečekané souvislosti, jež vás ohromí.

Andrea se také zajímá o aktuální vývoj člověka, lidstva a planety Země, i zde propojuje vědu a spiritualitu v jedno. 

www.andreahomolova.com

Téma

Nová Země – aktuální dění na planetě, transformace, novodobé vztahy, otevírání našich srdcí.

Renata Dvořák Ptáčníková - Gulabi

Renata Dvořák Ptáčníková, duchovním jménem Gulabi, je žákyní Swamijiho Mahéšwaranandy. Ve svém životě prošla řadou duchovních učitelů a naučila se práci s mnoha duchovními technikami. Od malička byla zvláštním dítětem a bylo těžké ji v některých věcech porozumět. Má dvě děti, a nyní se svým manželem čeká třetí. Nakonec zakotvila v nejmilejší činnosti, józe a již deset let se věnuje i thajské terapii, hluboké léčebné a omlazující technice, s kterou pomáhají s manželem Yogeshpurim uzdravovat a omlazovat řadu klientů. Nejvíce se v tomto čase věnují online kurzům a nástrojům k omlazení na svém webu RitualyOmlazeni.cz , na kterém předávají všechny své zkušenosti, dovednosti a techniky i omlazující krystaly. Před rokem začaly Gulabi přivházet vhledy a začala channelovat samotnou Novou Zemi. S vhledy ohledně 12 čaker Nové Země vystupuje v Příznacích Transformace nebo na youtube kanále Rituály Omlazení. Vhledy nejsou jen faktickými informacemi pro zvědavou mysl, ale i předávaní a ukotvování kódů Nové Země. Gulabi učí thajskou omlazující masáž obličeje, se kterou ženy před očima mládnou, a v souladu s novou zemí vytvořili online kurz BOHOJÓGA 20minutovky pro ukotvování ženských schopností na Nové Zemi, BOHOMEDITACE20 pro frekvence Nové Země a nyní dotvořili své karty, BOHOKARTY NOVÉ ZEMĚ. 

 www.ritualyomlazeni.cz

Téma

Vhledy do Nové Země a probouzení hojnosti

V roce 2012 se začalo připravovat energetické pole pro Novou Zemi, v roce 2020 se tvoření přesunulo do fyzické roviny. Vnější svět je iluze, struktura vytvořená našimi programy. Až když se probouzíme, uvědomíme si, že vše tvoříme sami, myšlenkami, slovy a činy. Základem je přeladit se přes myšlenku, pocity a emoce na nové vibrace. V procesu jsme zatím spíše na individuální rovině, vnější matrix se probouzí pomalu. Vnější realitu čekají velké změny, které nemusí být z lidského hlediska příjemné, ale jsou součástí přelazení se, důležité je, aby co nejvíce lidí tvořilo most do Nové Země. Toto období může být pro mnoho lidí těžké, na druhé straně se dějí zázraky a máme k dispozici spoustu prostředků, jak po mostě do Nové Země přejít.

Co znamená hojnost a jak ji v sobě probouzet, jak souvisí se vzestupem kundalini šakti a rozšiřováním našeho vědomí. 

Tayen - Daniela Smutná

Daniela Tayen Smutná již odmala cítila přirozenou blízkost a spojení s vodou a Zemí. Svůj život strávila učením se z různých tradic a kultur z celého světa a také přímo od svých průvodců z neviditelného světa.

Dnes provází ženy na cestě prohlubování a znovu – obnovování vztahu se Zemí. Ukazuje jak žít, tvořit a růst v souladu se Zemí a samy se sebou. Skrze Obřad dělohy pomáhá ženám znovu se spojit s kořeny ženství, očistit je a znovu obnovit…

Je autorkou e-booku „Co můžeme udělat pro vodu?“, publikuje videa o Zemi a našem vztahu k ní. Napsala české texty k několika písním pro vodu. Provází meditacemi a šamanskými meditačními cestami.

Do jejích online kurzů a programů o Zemi se přihlásilo již přes 1000 žen.

moudrostbyti.cz

Téma

Žena a Země v Nové Zemi

Spojení se Zemí nám pomáhá dostat se do souladu. Abychom Zemi mohli naslouchat a spojit se s ní, je potřeba se ztišit. V této chvíli dáváme prostor svému vnitřnímu hlasu a jeho vedení. Stačí mu jen naslouchat a nechat se vést. Nejlépe nám to většinou jde venku v přírodě, kam stačí vyjít se záměrem, co chci vědět, uvidět, vyřešit a pak už jen naslouchat a všímat si znamení, která k nám přicházejí. Příroda s námi mluví skrze naše pocity, proto je důležité rozvíjet cítění a vnímavost.

Ženské kruhy a sesterství jsou pro ženy na jejich cestě velikou podporou. Přinášejí vnitřní vyživení a zklidnění, které se pak promítá do všech oblastí našeho života. Zároveň ukazují, co a kde je potřeba v našem životě porovnat a na co se podívat.

Pojď znovu začít hledat spojení se Zemí v takových formách, které Tě v tuto chvíli zvou. Návrat k našim ženským kořenům a principům znamená návrat domů. To je místo, odkud můžeme tvořit Novou Zemi.

Jitka Zoderová

Jsem parťačka a obdivovatelka lidí na cestě niterního sebepoznání, autorka metodiky Ikigai USP, certifikovaná koučka a milovnice podnikání za účelem smyslu. Mým Ikigai je inspirovat lidi k akcím, které vedou k nim samým. Věřím, že více lidí na správných místech je klíčem k naší budoucnosti. V životě mi fungují jednoduché strategie, mít toho méně a také pomalý každodenní růst.

https://mimobublinu.cz/o-mne

Téma

O ikigai, přirozeném růstu a smyslu v práci

Všichni tu máme svůj potenciál, který by jsme během života měli naplnit. 

Cesta k Ikigai začíná ohledáním našich předpokladů, což vyžaduje dostatek času a  trpělivosti. Spousta lidí není ochotná tomu věnovat delší čas, chtěli by vše hned, vše mít nalajnované. Ikigai však vyžaduje nespěchat a užít si mapování možností.

Když své předpoklady objevíme, vzejde z nich naše hrací pole, které je docela velké. Pak zkoumáme, co nás volá, kam nás to táhne, i to se vyvíjí postupně.

Strachy můžeme zmírnit denním sebepřekonáváním a zdokonalováním. Hrajeme sami se sebou a každý den je nová šance postavit se k věcem jinak, posunout je. Nevadí, že to nevyšlo dnes, zítra to vyjít může.

Ruku v ruce se skoncováním strachů jde budování návyků a dovedností, to nás dělá zevnitř silnější. Z předpokladů uděláme dovednosti praxí. Dovednosti se promění v dary a díky nim realizujeme naše poslání.

Důležitá je vize, záměr a pocity, ostatní se při naší cestě rodí a vytváří samo. Důležité je postupovat krok za krokem a nepředbíhat. Přirozený růst je jediný trvale udržitelný, naše podnikání musí stát na pevných základech. Rychlý a překotný růst si vybere svoji daň na energii a na zkušenostech. 

Není lepší doby než je právě teď. Máme na výběr neomezeně možností, máme svobodu zvolit si jakoukoli pozici a nazvat ji podle svého a vyladit si vše kolem ní.

Více lidí na správných místech udělá veliký dopad pro společnost.

Verunity - Veronika Navarro

Žiju a tvořím v srdci přírody na šumavské samotě spolu s mým mužem a spoustou zvířat. Už od 17ti, kdy jsem odešla z gymplu a začala podnikat, je pro mě normální dělat, co mě baví a zároveň se tím živit a přeju si, aby se to stalo normálním pro všechny. Abychom měli odvahu žít život, který si pro sebe přejeme. Abychom objevili a naplňovali svůj potenciál a radovali se z prostého bytí. Abychom život žili a ne přežívali. O tom, jak to udělat a v každodenním životě žít – o tom všem sdílím, inspiruju a podporuju ostatní na svých sociálních sítích nebo v online meditacích a programech.

verunity.cz

Instagram Verunity

Téma

Odvaha žít podle sebe

Do Nové Země nemusíme přecházet. Ona tady už je a my do ní vstupujeme tím, že žijeme sebe od srdce. Přesouváme svoji pozornost i celý svůj život z mysli do srdce a odtud žijeme. Nemusíme pro ni nic dělat, jen být. Přesouváme se z konání do bytí. Není potřeba se o něco snažit, jen důvěřovat tomu, že se to děje. Nejdůležitější je rozhodnutí a to ostatní se prostě stane. 

Čím víc si dovolujeme žít sebe a sami sebe plně přijímáme, tím víc můžeme být autentičtí. Zásadní je přijetí toho světlého i temného v sobě bez hodnocení a odporu. Když nežijeme autenticky, tak popíráme sebe a to pak manifestujeme do vnějšího světa. 

Odvaha ke změně začíná pozorováním toho, co se mi honí hlavou, nesnažím se to nijak měnit, jen si toho jsem vědoma. Bdělou přítomností to pak můžeme rozpustit. Stačí se rozhodnout, co v našem životě chceme a co ne. Začít můžu tím, že uznám ten stav, ve kterém jsem teď. Zároveň se nacítím na to, jak to chci mít jinak pocitově, jak se chci cítit sama se sebou, ve vztahu, při tvoření. Své poslání naplňujeme jen tím, že jsme a to stačí.

Ester Kozlovská

„Tohle byla nejsilnější meditace, kterou jsem kdy zažila….“, „Bylo to jako návrat domů…“ To jsou nejčastější reakce lidí, kteří projdou cestou transformačního dechu. Je to tak jednoduché, že pomocí svého vlastního dechu mohu změnit svůj život? Ano! Sama jsem tou cestou a návratem k sobě prošla. První setkání s Breathwork bylo nejhlubším zážitkem mého života. Absolutní spojení s tělem, vědomím, Vesmírem, se Zemí. Moje první myšlenka byla: to chci sdílet s celým světem!

Absolvovala jsem roční trénink a stala se certifikovanou Breathwork facilitátorkou. Založila jsem projekt Breathwork meditace a vedu skupinové a individuální sezení . Sdílím, jak kouzlit s dechem a také působím jako lektor a mentor v mezinárodní škole Breathing Space.

Provedla jsem už tisíce lidí po celém světě Breathwork meditací, transformačním dechem, který dokáže zázraky. Vstupte do Nové Země jednoduše vlastním dechem.

breathworkmeditace.cz

FB skupina

Téma

Transformačním dechem k sobě

Jaká byla cesta k Breathwork, k práci s dechem? Dalo by se říct: prostě dýchám. Ale co když je za tím víc? Dech má několik úrovní – může být funkční, vědomý, relaxační i transformační. Právě o transformačním dechu jsme si povídaly. A také o tom, co je vlastně transformace a jaká je odměna za ni. Co je klíčem k transformaci a jak ten klíč najít? Jak vstoupit do Nové Země? Nepotřebujete roky praxe a desítku certifikátů, aby jste našli svoji své poslání. Naučte se jednoduchý harmonizační dech, který jsme zkoušely během povídání.

Lucie Kubů z Vrbiček

Lucie Kubů z Vrbiček. Je žena královna. Doma, v partnerství  i ve vztahu k sobě a svému okolí. Je průvodkyní žen k lepšímu vztahu k sobě a přijetí své intimity přes čtyři magické klíče. Díky hlubokému vhledu do ženské duše a intuitivnímu naladění pomáhá ženám, aby byly rády, že se narodily v tomto těle. Své znalosti předává přes individuální nebo skupinové kurzy. Nejkrásnějším hmatatelným produktem jsou rituální kazetky na míru. Miluje umění, tanec a pohyb – to nejlepší, co může  v tomto století posunout ženy vpřed.     

www.zVrbicek.cz

www.kurzyzVrbicek.cz 

FB Lucie Kubů z Vrbiček

Téma

Zdravá intimita a naplněné partnerství

Vše začíná u sebelásky a vztahu ženy sama k sobě. Síla ženy sídlí v její pánvi. Máme to jinak než muži i v čakrovém systému. Muž jde od kořenové čakry k srdci a žena od srdce do své intuice, do Vesmíru a až pak do své první čakry, do své sexuality. Až když se u muže cítí v bezpečí, její intimita se může otevřít. 

V dlouhodobých vztazích je potřeba do vztahu vnést vědomí formou komunikace. Být si schopna říct, co opravdu chci a co nechci. Hned od začátku otevřeně komunikovat s láskou a z otevřeného srdce. Základem je mít v muže důvěru. 

Komunikace jako základ spokojeného partnerství. Ženy si mluvením rovnají myšlenky. Muž hned hledá řešení. Jakmile vyslovíme přání, muž nás chce uspokojit. Jak důležité je přijetí vlastní ošklivosti a temné stránky v nás. Jen tak můžeme být celistvé. Zásadní je také uctívat v sobě ženské i mužské kvality a stejně tak v muži.

 Amirelle - Mirka Lipertová

Mé jméno, které mi dali rodiče, je Miroslava Lipertová.

Vždy jsem cítila volání svého srdce, které toužilo po bohémském životě umělce, proto jsem vystudovala ZČU fakultu Ladislava Sutnara obor Fahion design v Plzni.

Avšak mé znovuzrození nastalo dne 20.3.2018 na Rituálu jarní rovnodennosti, kdy jsem se poprvé setkala s mužem mého života – alchymistou, se kterým se probudilo moje srdce skrz vůně. Návrat k sobě, kdo opravdu jsem. Můj plný návrat k tvorbě ve mě probudila moje první alchymická esence Bohyně Ištar, díky níž se ve mě postupně probouzela síla vědomí, kdo doopravdy jsem a jaké dary přináším sem, do této reality.

Naše setkání a propojení s Ivanem Truksou, tak zažehlo jiskru spolutvoření zde na Zemi – AlchymiQ. Kdy skrze naší společnou tvorbu přinášíme tekoucí posun do této reality v podobě Alchymických vůní a Portálových obrazů.

Více o naší společné tvorbě se dozvíte na: www.alchymiq.cz

Pojďte se s námi vydat do tajů svého srdce, kdo doopravdy jsme. A společně, tak tkát příběh „Nové Země“. Teď už je to jen na nás všech.

Jsem tedy umělec, žena a také maminka úžasné bytosti, která se rozhodla s námi pozvednout vědomí na této planetě.

S láskou a úctou ke všemu Amirelle

Téma

Alchymistická tvůrkyně Nové Země

Jaké to je tvořit v páru s alchymistou. Vůně jako podpora na naší cestě. Jak si nás vůně může zavolat a jak poznat kterou právě potřebujeme. Malování lahviček jako počátek cesty k malování obrazů a jejich propojení s vonnými esencemi. Jak propojit mateřství a tvoření a dostat se do harmonie a plynutí. Tvoření je o vášni, neboj se do něj ponořit. Na Novou Zemi se stačí naladit skrze své srdce a už v ní jsme.  

Klarity - Klára Skálová

Klarity Klára Skálová je evolucionářka a neovědma. Miluju lidi spojovat s jejich božským vláknem – Duší, aby mohli přinášet své nové ze-mě do Nové Země.

FB Klarity – detektorka pravdy

Téma

Svoboda v povolání Nové ZE-MĚ

Nová Země od nás vyžaduje zodpovědnost sám za sebe. Začít můžeme tím, že si dovolíme roztáhnout křídla, dovolíme si uvidět svět jinýma očima, dovolíme si sundat všechny masky. Pak nám zůstane jen bytí a v tu chvíli víme, že nemůžeme být nikým jiným, než kým jsme. Důležitý je v tuto chvíli pohyb a kladení si otázek. Začít otázkou Proč a Chci? 

Často děláme práci, která je hodně podobná našemu poslání, jen je pootočená jiným směrem.  Povolání nové doby už existují, ale ještě nemají jméno. Nová povolání v době Vodnáře budou nekonvenční. Vodnář říká, pojďte si život užívat, ale zároveň buďte zodpovědní sami za sebe. S tím také souvisí svoboda, kterou nám nikdo nemůže vzít. Svoboda je i příroda, která je pořád stejná. Kdo se bojí, ať jde do lesa. 

Povolání je něco, k čemu jsme povoláváni, proč jsme tady. Je to naše svobodná vůle, zda budeme úspěšní nebo ne, jestli si to dovolíme manifestovat. Důležité je si uvědomit, proč sem tu věc přináším dělat. Sami jsme zodpovědní za to, aby nás naše povolání uživilo. 

Miriam Stelariia

Miriam Stelariia Latia je Spirit & life mentorka, aktivátorka božského potenciálu a kódů Nové Země, duchovní učitelka, světelná koučka, umělkyně, inspirátorka, vizionářka, multipotenciálka s dary světla, tvůrkyně Nové Země a Nebe na Zemi. 

Vedu lidi na vědomé cestě duše a rozkvětu života. Probouzím jejich božský potenciál, světlo, dary a vášeň pro tvoření šťastného života. Učím je sebepoznání jejich skutečné síly, autenticity, tvořivosti a svobody.

Pracuji s vysokofrekvenční světelnou zdrojovou energií a prapůvodními kódy prvotního božského Zdroje. Mým darem je aktivační dračí energie v posvátné ženské esenci. Tato energie nese kódy Nové Země a královské posvátné sexuality v čiré esenci. Komunikuji a spolupracuji se Zdrojem, akášickou knihovnou a jejími mistry, světelnými bytostmi a mistry, vědomím přírody a elementárními bytostmi, faunou, flórou i krystaly. Ve svém poslání používám i světelný jazyk, kterému duše vždy rozumí. Také pracuji s krystalickou mřížkou Nové Země a energeticky silovými místy v ČR i zahraničí. 

www.stelariia.cz

Téma

Šťastný život je Tvá přirozenost a božské právo

Nová Země je absolutní jednota všech lidí ve spojení s božstvím, doba, kdy žijeme svůj potenciál, jsme světelná bytost v lidském těle a probudily se v nás vyšší frekvence radosti a lásky, jsme svobodní, ve své síle a užíváme si život.

Abychom do Nové Země došli, je potřeba zjistit, zda jsem to opravdu já nebo žiji to, co po mně chtějí druzí. To uděláme tak, že se propojujeme sami se sebou v tichu, nasloucháme si, ptáme se, ladíme se na své srdce a čekáme na odpovědi. Můžeme se také nechat vést skrze vnější zanemní. Funguje také propojování s přírodou, která nás harmonizuje, pomáhá nám uvolńovat balast.

Poté je třeba dovolit si projevit sebe, projevit svou duši, své ženství, říci, co si myslím. Žena je klíčem k transformaci planety, Země se probouzí v ženském posvátném principu, v rovnováze mužsko-ženské energie. 

Důležité je dovolit si říci o pomoc. Myslíme si, že musíme vše zvládnout sami, ale není to tak.

Propojení s rodinou duše může být velká pomoc na naší cestě. První krok je rozhodnout se a otevřít se tomu. Rodina duše nám pomáhá mít sdrce otevřené, cítíme v ní přijetí a pocit, že jsme doma a tak se můžeme uvolnit, to nám pak pomáhá při setávání se s dalšími lidmi, ponechat naše srdce otevřené i pro ně, usmívat se na ně a předávat jim radost. Pozor, ať se nedržíme je naší rodiny duše, je potřeba zůstat otevření i vůči dalším lidem a propojovat se s nimi.

Hojnost je velké téma pro nás pro všechny. Často už to není o hledání a čištění bloků. Stačí dovolit si ji, uvědomit si že my jsem zdrojem naší hojnosti.

Štastný život je naše přirozenost a naše božské právo. Stačí se proto rozhodnout a dovolit si to. Vše je o našich volbách. Můžeme mít pro sebe to nejlepší. Není špatně, že chcí více než mám. Nové paradigma je žít hojnost a užívat si to, dovolit si plnit si své sny a svojí frekvencí radosti a lásky přispívat do kolektivního pole a tvořit tak Novou Zemi.