AKTIVACE
v Ženu Nové Země

Odhal TAJEMSTVÍ POSVÁTNÝCH ŽEN,

 díky němu aktivuj svou PRAVOU PODSTATU

a rozproudi ve svém životě tři oblasti

POSLÁNÍ, LÁSKYPLNÉ VZTAHY a HOJNOST.

Pracuješ na sobě již déle jak rok, děláš vše, jak nejlépe dovedeš,

ALE stále se NECÍTÍŠ opravdu ŠŤASTNÁ a NEŽIJEŠ svůj nejkrásnější SEN?

MOŽNÁ ...

🌺  se v životě málo raduješ, necítíš se opravdu milovaná a svobodná,

🌺  Tě ještě ovládají Tvé myšlenky a emoce, v některých jsi uvízla a ochuzují Tě o kouzlo přítomného okamžiku,

🌺  se snažíš mít vše pod kontrolou, tlačíš na sebe, neumíš se uvolnit, odevzdat se a bezstarostně plynout životem,

🌺  Tvá práce není Tvojí vášní ani skutečným darem pro nás svět,

🌺  ve vztazích Ti chybí opora, láska a porozumění. Připadáš si sama a toužíž po pocitech souznění a spřízněné duši.

CÍTÍŠ, ŽE ŽIVOT NABÍZÍ NĚCO MNOHEM VÍCE? VNÍMÁŠ, ŽE TADY MUSÍ BÝT NĚJAKÝ VYŠŠÍ SMYSL, PROČ JSI TADY?

🌺  Možná už vnímáš svou vnitřní pravdu, ale bojíš se ji vyslovit nahlas, co když Tě ostatní nepochopí?

🌺  Možná už slyšíš volání své duše, ale nejsi si jistá, co když se mýlíš?

🌺  Nebo ho slyšíš, ale nenacházíš v sobě dostatek bezpečí, důvěry a odvahy, abys ho následovala. 

„Tyhle pocity dobře znám, když se má duše začala probouzet, bolelo to. Zjistila jsem, že žiji ve velikém nesouladu se svou podstatou. Byla jsem plná nepříjemných pocitů, tíživých myšlenek, má práce mě nenaplňovala, s partnerem jsme se vzdalovali a přátelé mi nerozuměli. Bolest se prohlubovala. Tehdy jsem vykročila za voláním své duše. Jenže jsem nevěděla jak na to. Má cesta byla zdlouhavá, náročná a já vyčerpaná. Ale pak mi bylo odhaleno Tajemství posvátných žen. Díky němu má cesta začala sama plynout, já přestala dřít a začala se radovat ze života.“ Petra

K ČEMU NÁS VLASTNĚ NAŠE DUŠE VOLÁ? PROČ JSME PŘIŠLY NA TENTO SVĚT?

Narodily jsme se proto, abychom žily v PRAVDĚ, v RADOSTI a v LÁSCE

a také abychom žily své POSLÁNÍ, LÁSKYPLNÉ VZTAHY a HOJNOST.

MÁLOKDO VÍ, ŽE JSOU TADY DVA SMĚRY …

🌺  První vede nahoru k Otci Vesmíru a říká nám, nauč se prožívat naplno každičký okamžik. Žij TADY a TEĎ, raduj se ze života a vše a všechny miluj nepodmíněně. Je to směr univerzálnosti, jednoty, ducha.

🌺  Druhý vede dolů k Matce Zemi a říká nám, žij svou pravou podstatu, svou opravdovost, miluj sebe sama rozvíjej své dary a své poslání. Je to směr vlastní jedinečnosti, volání naší duše, naší pravé podstaty.

Ve svém okolí pozoruji a měla jsem to stejně, že spousta z nás se snaží jít jen nahoru, do přítomného okamžiku, do jednoty. Ale nedaří se nám to. PROČ? 

NEMŮŽEME JÍT NAHORU, ANIŽ BYCHOM ŠLI TAKÉ DOLŮ, KE SVÉ PRAVÉ PODSTATĚ.
TO JE KLÍČ K TOMU PROŽÍT SVŮJ ŽIVOT NAPLNO.

JSME JINÉ, než byly předchozí generace. Je úplně jiná doba, než ve které vyrůstaly naši rodiče a celé naše rodové linie. Evoluce na naší planetě i v celém Vesmíru vyžaduje, abychom začaly žít svou jedinečnost, SAMY SEBE. Přichází v platnost nový univerzální zákon …

Andrea Homolová, která exceletně propojuje spritualitu a vědu v jedno, ho ve své knize „Známe se celé věky“ nazvala ZÁKON AUTENTICITY.

Čím blíže budeme samy sobě, tím blíže budeme také ostatním – lidem, zvířatům, přírodě, planetě, Bohu. 

Čím blíže jsme samy sobě, tím více jsme propojené s celkem. Život se stává radostným, plynoucím a synchronním.

JAKÉ BY TO BYLO KDYBYS ...

🌺 Napojila se na svoji vnitřní moudrost, intuici a jasně uslyšela volání své duše?
 
🌺 Osvobodila se od zažitých vzorců, strachů a omezujících přesvědčení?
 
🌺 Pocítila v sobě bezpečí, důvěru a bezpodmínečné přijetí a nebála se hlas své duše následovat?
 
🌺 Žila v souladu sama se sebou, veškerým stvořením a plynula v proudu života?
 

🌺 Denně prožívala pocity harmonie, radosti a lásky?

 
🌺 Žila láskyplné vztahy, své poslání a napojila se na pole hojnosti?
 
TO VŠE MŮŽEŠ MÍT A NENÍ TO SLOŽITÉ

4 DŮVODY PROČ to nežijeme

Jeden čas jsem pracovala jako koučka. Jelikož jsem velká životní badatelka, dlouho a detailně jsem zkoumala, proč prostým koučováním ženy jen těžko dosahují svých snů. Připadalo mi, že se staví do mužské energie a musí vydat veliké úsilí, které je vyčerpává.

Často motivaci, s kterou odcházely z koučovny, převážil strach, který se vykradl na povrch, sotva se vrátily domů. Strach ze selhání, strach být viděna, strach komunikovat svou pravdu, strach z odśouzení, osamění nebo dokonce strachy rodové či kolektivní. Toužila jsem to ženám usnadnit. Zkoumala jsem JAK na sobě i na svých klientkách.

Objevila jsem čtyři naprosto zásadní věci.

   1)  JSME ODPOJENÉ OD NAŠÍ VNITŘNÍ MOUDROSTI,

proto často nevíme, co opravdu chceme, kudy vede naše cesta a kým skutečně jsme. Našim záměrům tak chybí motivace, skutečná touha v srdci, která je motorem na naší cestě.

   2)  NEMÁME AKTIVOVANOU NAŠI ŽENSKOU VNITŘNÍ SÍLU (šakti, hadí sílu, kundalini),

proto námi neproudí sexuální, živoucí, tvořivá a magnetická energie, proto jsme často vyčerpané a málo přitahujeme to, co skutečně chceme.

   3)  JSME PLNÉ BLOKŮ, STRACHŮ A UVĚZNĚNÝCH EMOCÍ, 

kolem našich srdcí jsme vystavěly zdi i další části těla máme plné uvězněných emocí.

Vnější svět je jen odrazem našeho vnitřního nastavení. A my tam máme pěknou paseku! Co je v našem vnitřním nastavení, se projevuje v našem vnějším světě. To je univerzální zákon!

Proto se nám nedaří vystoupit z našich problémů, nepříjemných pocitů, tíživých myšlenek a otevřít se novým možnostem v oblasti poslání, vztahů a hojnosti. Proto neplyneme životem, resp. život nemůže plynout skrze nás.

Andrea Homolová a Bradley Nelson (celosvětově proslulý holistický lékař a autor knihy Emořní kód) uvádějí, že zeď kolem srdce si vystavělo 80% lidí.

   4)  ZAMĚŘUJEME SE ČASTO JEN NA JEDNU OBLAST NAŠEHO ŽIVOTA

Narušujeme tím vesmírný zákon harmonie. Nelze se dlouhodobě posouvat jen v jedné oblasti, aniž bychom se rozvíjeli v těch dalších.

Proto často uvízneme, zastaví se náš vývoj a to i v té oblasti, kam směrujeme pozornost a přes veškerou naši snahu nás to nepouští dále.

Například, když jsem zaměřila svou pozornost na své poslání a opomíjela svůj partnerský vztah, nejen že se tento vztah začal rozpadat, ale nemohla jsem se posunout ani v oblasti svého poslání.

Děláme si život zbytečně těžký, ale jde to i jinak …

Všechny výše uvedené body zůsobují:

NEFUNGUJE NÁM ZÁKON REZONANCE A AUTENTICITY. To znamená, že na své cestě dřeme, tlačíme ji silou vůle, neužíváme si ji a jen těžko dosahujeme cílů. Neplyneme, jsme vyčerpané nebo to úplně vzdáme.

PROŽÍVÁME JEN MÁLO EMOCÍ JAKO JE LÁSKA, RADOST, UVOLNĚNÍ SE, VÁŠEŇ.

NEŽIME SVOU PRAVOU PODSTATU – ale život ostatních, rodičů a těch dalších lidí, kteří měli vliv na naši výchovu, společnosti, nejsme svobodné.

Vědomí člověka, který neprojde úspěšně transformací se pohybuje na dolní stupnici mapy vědomí dle Dr. Hawkinse. Podívejte se pozorně v jakých pocitech se takový člověk nachází … úzkost, zklamání, odpor, pohrdání …

 

Mapa vědomí dle Dr. Hawkinse zobrazuje posun lidského vědomí a nárůst vibrace na cestě k naší pravé podstatě.

Cesta k naší pravé podstatě znamená odhazování omezujících bloků a přesvědčení, růst naší vibrace, vzestup našeho vědomí. 

Čím blíže jsme samy sobě, tím lépe se cítíme, tím více plyneme a jsme v souladu nejen samy se soubou, ale i s veškerým stvoření. Otevírá se nám náš vyšší záměr, naše poslání. Žijeme hluboké a láskyplné vztahy. Proudí k nám hojnost a podpora Matky Země i Otce Vesmíru. 

POKUD NEJDEME ZA VOLÁNÍM SVÉ DUŠE, ZŮSTANEME V DOLNÍ ČÁSTI STUPNICE, V NEPŘÍJEMNÝCH EMOCÍCH I POHLEDU NA ŽIVOT.

Každý si v sobě neseme vyšší záměr. Pokud ho v sobě objevíme, rozvineme a předáme světu, náš život se stává smyslupným.

Ve výše zmíněných 4 oblastech jsem si doplnila vzdělání, vybrala ty nejmodernějí a nejefektivnější výcviky a především, vše co jsem se naučila, začala žít.

Na jednom z výcviků jsem potkala Lucku. Procházela podobným vývojem. Příběhy probouzejících se žen, jsou si tak podobné! Obě už jsem měly tehdy otevřené naše poslání, krásně se prolínalo.

Naše duše si byly blízké, spojily jsme se ke společnému tvoření. I tohle je důkazem vzestupu našich osobních vibrací. Do života vám začíná přicházet rodina vaší duše, lidé s kterými tady máte tvořit. Vztahy s nimi jsou hluboké, plné porozumění, otevřené komunikace a souznění.

Začaly jsme se zabývat AKTIVACÍ. Nejprve aktivací záměrů, jiným slovy vyjádřeno vzestupem naší osobní vibrace, tak, aby se nás záměr stal skutečností. Vytvořily jsme systém s názvem TRANSURFING, který stojí na těch nejmodernější vědecko-duchovních poznatcích.

Díky němu se v našich životech začaly odehrávat doslova kvantové skoky, v našich vnitřních a vnějších světech. To je spojené s posuny ve vědomí, našich vibracích, otevíráním nových možností, ale samozřejmě také s každodenní prací na sobě. Jenže ta „práce“ je pro nás  zábavou, protože za sebou vidíme veliké pokroky. Denně děkujeme za tyto zázraky v našich životech.

Časem jsme vypozorovaly, že být sama sebou je ta největší služba světu. Jsou snad pro náš svět větší dary než to, že se cítíte krásně, žijete své poslání a láskyplné vztahy? A ten pocit z toho je zkrátka božský!

JAKMILE SE VYDÁTE NA CESTU VAŠÍ DUŠE, ZJISTÍTE, ŽE TO DĚLÁTE NEJEN PRO SEBE, ALE PRO CELÝ SVĚT.

Cesta sama k sobě totiž vede na naše jedinečné místo v obří síti nás všech, tedy do jednoty.

Silně vnímáme po čem v současné době volají ženské duše a celá naše planeta (planeta a duše jsou propojené, jsou jedno). A také protože vnímáme k čemu volají nás naše duše, vytvořily jsme ucelený a funkční systém, který ženám výrazně urychlí a usnadní cestu ke své podstatě, tj. který AKTIVUJE ŽENY NOVÉ ZEMĚ. Ženy vědomé, ženy probuzené a tím pomahájací probouzet další ženy, muže,děti, naši planetu. 

V každé z nás je ukryta nesmírná KRÁSA, která touží být probuzena. DOVOL JÍ ROZKVÉST a ocitneš se v PROUDU ŽIVOTA.

Náš systém, vytváří červí díru mezi naší současnou a budoucí realitou, rychle nás posouvá ke své podstatě a zároveň do vyšších vibrací, nové úrovně vědomí. Systém stojí na třech pilířích: 

  1. nejprve AKTIVUJE TŘI CENTRA ŽENSKÉ MOUDROSTI – spojí nás s naší intuicí, otevírá naše srdce (sídlo naší duše) a probouzí naši jóni (svatyni) a s ní naši sexuální a tvořivou energii,
  2. vede nás k naší podstatě skrze tři oblasti POSLÁNÍ, LÁSKYPLNÉ VZTAHY a HOJNOST,
  3. v každé oblasti nás posouvá do vysněné reality skrze TRANSURFING (čištění stínů, vibrační ladění a intuitivní akční kroky)
GROW CELÉHO SYSTÉMU STOJÍ NA TAJEMSTVÍ POSVÁTNÝCH ŽEN

Klíčová je jedna dovednost, kterou  naše společnost dlouhá léta opomíjela a kterou praktikují ženy, které my nazýváme posvátné. Míníme tím ženy, které jsou plně samy sebou, stojí ve své síle, plynou životem a je to na první pohled vidět, nádherně září uvnitř i navenek, žijí láskyplné vztahy i své poslání. Tohle jsou Ženy Nové Země, tj. ženy, které už probudily samy sebe a nyní spolupracují na probuzení celé planety Země.  Jakou společnou dovednost tyto ženy mají?

JE JIM DOBŘE I VE VLASTNÍ TEMNOTĚ.

Objevily uvnitř sebe STÍNY, v podobě uvězněných emocí, tj. bloky a strachy, které jim bránily žít naplno svou opravdovost a TRANSFORMOVALY je ve své DARY.

Cesta k naší ryzí podstatě je naší osobní transformací a vede vždy přes údolí stínů, tj. bloků, které jsme v sobě za celý život nastřádaly, ale mohou být i rodové nebo kolektivní. Možná Ti to teď přijde děsivé a ptáš se: “ Proč bych se měla dívat na své stíny, chci se zabývat něčím krásným?“

Uvězněná emoce Tě omezuje v současném životě, brání Tě v pocitech jako je radost a láska, točí v kruhu Tvé myšlení, tvoří Tvůj vnější svět a také díky ní nevidíš možnosti. Dokud je v Tobě, zrcadlí se Ti i ve vnějším světě. To ona je klíčem ke každému Tvému trápení, ať už ve vnitřním či vnějším světě.

NAŠE EMOCE JSOU POSVÁTNÉ. 

To ony nám ukazují cestu, to ony jsou zdrojem obrovských darů a neomezené krásy, která leží uvnitř každé z nás. Pečlivě a dlouze jsme zkoumaly a vybíraly techniky, které fungují opravdu efektivně – jsou rychlé a dostanou nás do těch největších hloubek sebe sama. Já i Lucka, už známe čarovnou moc vlastní temnoty, denně pozoruje veliké pokroky u sebe i ostatních žen a to způsobilo, že jsme si ji nejen osvojily, ale přímo zamilovaly. 

TEMNOTA JE KLÍČEM K NAŠEMU ŽIVOTU, TUDY VEDE CESTA …

Ponor do vlastní temnoty neznamená, že se budeš utápět v nepříjemných emocích. Znamená to, že je umíš odhalit, procítit skrze tělo a nechat je navždy odejít.

Temnoty se není třeba bát, skrývá se v ní to nejkrásnější z Tebe, dosud neobjevená tajemství a dary.

🌺  PROČ je dobré mít systém?

Já i Lucka milujeme seberozvoj, přečetly jsme hromady knih, prošly rozsáhlým množstvím výcviků, nasbíraly spousty „dobře míněných“ rad i vlastních zkušeností. V praxi jsme pak přeskakovaly od jedné praktiky k druhé, nevěděly jsme do čeho se pustit dříve. To nám zabralo spoustu času (několik let), utratily jsme spousty peněz, efekt však nebyl velký.

To proto, že jedna věc bez druhé nefunguje, např. zaměření se na mentální tělo a praktikování nepodmíněné lásky, může potlačit naše skutečné emoce, poškodit tak emoční i fyzické tělo. Stejně tak rozvíjet jen jednu oblast života nebo jen ženský nebo jen mužský princip v nás dlouhodobě nelze. Vyměnily jsme roztříštěnost za celitvost a vytvořily jsme

VYLADĚNÝ A CELISTVÝ SYSTÉM, KTERÝ STOJÍ NA TĚCH NEJEFEKTIVNJĚŠÍCH METODÁCH A KTERÝ NÁS POSUNE DOSLOVA KVANTOVÝMI SKOKY.

🌺  PROČ právě tento systém? 

Systém dává našemu seberozvoji strukturu (univerzálnost, mužský princip) a v rámci té struktury už můžeme jít do velikých hloubek vlastní duše (jedinečnost, ženský princip). Chcete-li aktivovat svou pravou podstatu, potřebujete se dostat do největších hloubek samy sebe. Spousta kurzů zůstává jen na povrchu a to je pak ztráta času. My na hloubku klademe důraz.

Funkčnost technik jsme ověřily, jak samy na sobě, tak s ženami, s kterými denně pracujeme formou online kurzů, živých i online kruhů a seminářů a také individuálních sezení. Systém je tvořen těmi nejefektivnějšími koučovacími a terapeutickými technikami a zároveň aktivuje tři centra ženské moudrosti, které Ti mimo jiné pomohou intuitivně objevit, co skutečně chceš a co Ti brání to žít (co je zatím ukryté hluboko v Tvém podvědomí).

NEZŮSTÁVÁME NA POVRCHU, JDEME DO HLOUBKY

🌺  PROČ je TEĎ ten správný čas?

Právě teď máš jedinečnou příležitost. Nikdy to nebylo lehčí a potřebnější! Právě TEĎ zvyšuje planeta Země svou vibraci, začíná cyklus transformace, která už se neodehrává jen uvnitř nás (ta začala v roce 2012) ale i ve vnějším světě. Planeta volá po naší spolupráci, potřebuje nás a my zase ji. V současném období Ti bude plně nápomocna na cestě do Tvé vyšší vibrace, pomůže Ti s pročištěním Tvých usazených emocí.

Možná sis všimla, že v posledních měsících se Ti samy silně vyplavují na povrch usazené emoce a nefunkční programy a ty procházíš velkými emočními výkyvy, možná psychickým či fyzickým nepohodlím. 

Stejně tak je to i s kolektivním vědomím, i tady stíny vyplouvají na povrch. Podívej se na současné dění v ekonomice, politice, na omezování lidské svobody a manipulaci nejen v souvislosti s coronavirem. Svět prochází hlubokou transformací.

Jak můžeš pomoci světu právě Ty? Pokud začneš bojovat a klást odpor, jen posílíš předmět boje. Světu nejvíce pomůžeš tím, že navýšíš svou vibraci tím, že vystoupíš ze svých i kolektivních omezujících programů a začneš žít samu sebe. Předáš tak světu (Tvé komunitě) své dary a začneš spolu-tvořit Novou Zemi a probouzet tak další lidi. Zemi, kde lidé žijí od srdce, kde hlavní hodnoty jsou pravda, svoboda a láska. Zemi, která bude nějakou dobu paralelně existovat s tou současnou, která žije z mysli, ze strachu a nejistoty, ve které jsou omezována základní lidská práva. Každý má svobodnou volbu se rozhodnout v jaké zemi bude žít. Jak se rozhodneš Ty?

TEĎ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS ….
MOST DO NOVÉ ZEMĚ JE VYSTAVEN! PŘEJDI PO NĚM SPOLEČNĚ S NÁMI.

Shrnuto pro ty z vás, které nechce číst celé: 3 hlavní přednosti tohoto systému jsou celistvost, hloubka a aktuálnost.

Aktivace naší pravé podstaty není dřina, je to PLYNUTÍ.

"Pokud chcete nahlédnout do své duše, do jejich tužeb a přání s lehkostí a ženským plynutím, tak jste tady správně. Lucka i Petra vás krásně provedou technikami, které vás dokážou ve vašem životě po krůčkách, postupně dovést k naplnění i těch největších a nejtajnějších přání vaší duše, o kterých jste doposud neměly ani tušení. Dovol si to. I ty můžeš."
Jindřiška Suralová
"Naučila jsem se díky vám milé ženy, zahloubat se do sebe a najít duchovní srdce. Nejvíce mě oslovila technika dovolení si, ale i EFT je fajn. Vidím veliké pokroky u sebe ať už v práci či rodině. Pochopila jsem, ze věci si plynou tak jak plynou a já je nemohu násilím měnit, ale podvolit se jim a pak si je k sobě přitáhnout. Bylo to úžasné a emoční, no proste luxus na duši. DĚKUJI a i ostatním ženám, protože v ženách je síla.
Lucie Beránková

Vytvořily jsem pro Tebe AKTIVACI, která navždy změní Tvůj VNITŘNÍ i VNĚJŠÍ SVĚT

Představujeme Ti ucelený systém, který aktivuje Tvou pravou podstatu

🌺  UCELENÝ SYSTÉM, pomocí kterého se snadno a rychle AKTIVUJE to nejkrásnější z Tebe (Tvá pravá podstata).

🌺   Sytém, který propojuje ty NEJEFEKTIVNĚJŠÍ TECHNIKY, které jsou dnes světu dostupné.

🌺  Systém, který Tě dovede do pocitů radosti, lehkosti a lásky a zároveň vědomého tvoření láskyplných vztahů, Tvého poslání a hojnosti ve Tvém životě.

Toto jsou principy Nové Země. Náš systém je mostem do Nové Země a ženy, které cítí volání své duše, teď mají jedinečnou šanci společně s námi po tomto mostě do Nové Země přejít.

SYSTÉM JE MOST Z TVÉ SOUČASNÉ SITUACE DO ŽITÍ TVÉHO POSLÁNÍ, LÁSKYPLNÝCH VZTAHŮ A HOJNOSTI

Během 15 týdnů (3 cykly po 5 týdnech) projdeš  intenzivní aktivací své pravé podstaty. Probudíš tři centra ženské moudrosti INITUICI, SRDCE a LŮNO.  Zjistíš, jakou ženou skutečně chceš být a uvolníš vše, co Ti brání to žít, tady půjdeme do velkých hloubek. Zjistíš, jak se převibrovávat na svoji novou realitu. Naučíš se nastavovat akční kroky, které jsou s Tebou v souladu. Na společné cestě projdeme tři oblasti Tvého života – POSLÁNÍ, LÁSKYPLNÉ VZTAHY A HOJNOST. Zjistíš, jak spolupracovat s Matkou Zemí a Otcem Vesmírem právě v této transformační době.

Sytém je nabitý terapeutickými, koučovacími a aktivačními technikami.

Co aktivace obsahuje

🌺  15 aktivačních týdnů plných praktických informací a prožitku – minimálně 3 řízené imaginace, více jak 12 koučovacích a terapeutických technik formou videí.

🌺  15 týdnů podpory dvou zkušených průvodkyň ve facebookové skupině a 3 dvou hodinová on-line setkání na Zoomu.

🌺  Aktivační systém 3-3-3, který Ti odhalí tajemství posvátných žen a díky kterému aktivuješ svoji pravou podstatu. Ta zahrnuje:

🌺  silné prožitkové techniky na vyčištění bloků, strachů a nepříjemných emocí,

🌺  kreativní koučovací techniky pro snadné rozhodování a větší propojení sama se sebou,

🌺  techniky na probuzení tří center ženské moudrosti (intuice, srdce a jóni),

🌺  techniky na změnu Tvé vibrace (kvantování, transurfing).

🌺  Možnost sdílení, podpory a inspirace s komunitou Žen Nové Země ve FB skupině.

🌺  Parťačku na práci ve dvojicích (dobrovolné). 

🌺  2x 90 minutová transformační konzultace s průvodkyněmi  (v případě VIP kurzu).

Naším cílem je naučit Tě soběstačnosti na Tvé další cestě.

Co po této aktivaci sama dokážeš

🌺  Napojit se na svou vnitřní moudrost, Tvou nejniternější pravdu, nacházet své odpovědi a snáze se rozhodovat.

🌺  Odhalit své bloky, strachy a zaseknuté emoce, které Ti stojí v cestě. Také je budeš umět uvolnit. Tím aktivuješ své dary, svou podstatu i sílu, otevřeš se nové realitě.

🌺  Budeš se umět převibrovávat na svou vysněnou realitu, nacházet a dělat akční kroky, které jsou s Tebou v souladu.

🌺  Aktivovat svou sexuální, tvořivou sílu a s ní svou záři a magnetismus.

🌺  Budeš umět spolupracovat s Matkou Zemí i Otcem Vesmírem, získáš jejich plnou podporu, nalezneš pocity důvěry a bezpečí, budeš tak životem lehce plynout.

🌺  Už nebudeš v zajetí svých problémů, myšlenek či emocí, budeš odhazovat svá omezující přesvědčení a dostávat se tak do své přirozenosti, jedinečnosti a pocitů jakou jsou radost, svoboda a láska.

🌺  Staneš se vědomou tvůrkyní svého života, která žije své poslání, tvoří láskyplné vztahy a je napojena na hojnost života.

Tvá duše Tě volá …

Naším největší úkolem současné doby je naučit se převzít zodpovědnost za svůj život a začít žít svou autenticitu. Volá nás k tomu naše duše. Některé ženy už tento hlas slyší, jiné ho zažívají skrze psychické nepohodlí, úzkost či depresi, bolavou událost, některé skrze nemoc či fyzickou bolest. Před hlasem své duše nelze uniknout, ten hlas jsme my samy a je třeba ho následovat.

V příštím 15 týdnech se naučíš to, co my jsme se učily několik let, dostaneš se do velikých hloubek sebe sama.

Nečekej nudnou teorii, vše bude formou prožitku, hned první týden půjdeme do praxe.

Všechny techniky jsou ověřené v praxi, podělíme se s Tebou o to,  co přineslo největší posuny našim klientkám i nám samotným.

Osobně Ti pomůžeme, budeme denně v kontaku.

… budeš ji následovat?

"Kurz, který tě přivede zpátky k sobě! Kurz, který mi ukázal, že i přes jeden záměr, na kterém ale opravdu začnete aktivně pracovat se vám může změnit více oblastí vašeho života. Díky velké podpoře tvůrkyň i celé skupiny a pomocí skvělých technik se dějí zázraky! Moc děkuji, že jsem mohla jít s vámi."
Petra Pelikánová
"Kurz doporučuji všem, které se chtějí v životě posunout v jakékoliv oblasti a chtějí nakouknout za okraj samotného záměru. Tady naleznete ideální prostředí, ve kterém tomu aktivně můžete jít naproti. Třešničkou na dortu jsou lektorky, které mají opravdový zájem a je vidět, že jsou zde na správném místě."
Jitka Zoderová

Přijmi naše osobní pozvání …

AKTIVACE V ŽENU NOVÉ ZEMĚ PROBUDÍ TVOU PRAVOU PODSTATU SKRZE TŘI OBLASTI – POSLÁNÍ, LÁSKYPLNÉ VZTAHY a HOJNOST.

Odházíš  svá omezující přesvědčení a své bloky. Navibruješ se na novou realitu a nastavíš si akční kroky, které jsou s Tebou v souladu. Rozproudíš svou ženskou energii i vnitřní moudrost, začneš zářit a s lehkostí plynout životem. Začneš prožívat mnohem více příjemných pocitů jako jsou radost, svoboda a láska. A to je veliký dar jak pro Tebe, tak pro naši planetu Zemi.

ŽENA NOVÉ ZEMĚ

CENA AKTIVACE v Ženu Nové Země

Základní aktivace

V základní variantě aktivace Tě čeká 15 transformacích týdnů.

6 900 Kč

Jedinečná cena pro Tebe

5 900 Kč

VIP aktivace

Součástí VIP varianty jsou dvě 90 minutová transformační konzultace s každou z nás

9 300 Kč

Jedinečná cena pro Tebe

8 300 Kč

Částku je možné si rozdělit na 3 splátky bez navýšení 

Když to shrneme můžeš si za 4700 Kč koupit buď 1-3 sezení s koučem či terapeutem nebo se stát plně soběstačnou vědomou tvůrkyní svého života, Ženou Nové Země.

Rozhodnutí je jen Tobě. Začínáme 2.4.2021

Co skrývají tři trojky?

Aktivační systém 3-3-3

AKTIVUJEŠ 3 MÍSTA VE TVÉM TĚLE – sídla ženské moudrosti
INTUICI, SRDCE a JÓNI

Naše ženství bylo dlouhá léto potlačováno. Žijeme v mužské energii výkonu a mysli, potlačujeme v sobě emoce, neustále na sebe tlačíme, neumíme se odevzdat, plynout životem, používat naši vnitřní moudrost, využívat naši sexuální energii a magnetismus. 

Změníme to! A Ty jasně uslyšíš volání své duše, nalezneš své odpovědi a svoji cestu, rozproudíš svou sexuální sílu a energii a staneš se magnetickou ženou.

Použijeme jednoduchá a časově nenáročná cvičení. Bude to zábava 🙂

Probuď své ženství! Volá po něm Tvé tělo, Tvá duše i celá naše planeta!

AKTIVUJEŠ TŘI OBLASTI TVÉHO ŽIVOTA

POSLÁNÍ, LÁSKYPLNÉ VZTAHY a HOJNOST

Na všechny se postupně zaměříme proto, že jsou propojené a jedna bez druhé nelze dlouhodobě rozvíjet. Málokdo to ví a proto se málo ženám daří rychle se v životě posouvat a skutečně transformovat.

1)  🌺  POSLÁNÍ  🌺 

Zjistíš KÝM skutečně chceš BÝT, jaké jsou Tvé dary a CO jsi přišla předat našemu světu, své komunitě. Podíváš se na to, co Ti v tom brání (jaké stíny a strachy), uvolníš je a nastavíš si první kroky na Tvé cestě.

Poslání nejsou Tvé dary, dary jsou spíše logistikou, které dopraví Tvé poslání na svět. Tak například já se zabývám hlavně koučováním, kvantovým čištěním, vytvářením růstových systémů a držením bezpečného prostoru pro ženy. To jsou všechno mé dary či schopnosti, které se neustále rozrůstají. 

Mé poslání, má mise tady v tuhle chvíli je AKTIVOVAT LIDSKÉ DUŠE, pomáhat lidem, aby lidé žili v souladu samy se sebou a jejich nejniternějšími hodnotami a svůj plný potenciál. Jako všichni jsem na cestě. Čím dále vědomě jdu, tím více se mé poslání otevírá a tak je možné, že až o sobě budu hovořit za dva roky, napíši už něco zcela jiného. Naše poslání se odhaluje se sloupnutím každé vrstvičky (bloku, uvězněné emoce) z naší duše a také s každým vědomým krůčkem, kterým mu jdeme vstříc.

Poslání také není to, že se musíš stát soukromou podnikatelkou, to je jen populární vlna, která tě může semlít v tom případě, že to není skutečně Tvoje. Může to tak být, ale také nemusí.

Tvé poslání jsi především TY, vyjádření Tvé podstaty navenek, každé Tvé slovo, každá Tvá myšlenka, je to něco, co předáváš světu ať už v podnikání, ve firmě, s kterou souzníš, na pozici, s kterou souzníš, v běžném životě, ve výchově dětí, ve vztazích. Je to něco co z Tebe vyzařuje a čím sloužíš ostatním. Čím blíže jsi své podstatě tím se Ti poslání více otevírá. Je to něco, na co je třeba se vyladit nikoli to vnutit světu.

TVÉ POSLÁNÍ PŮSOBÍ NA DVOU ROVINÁCH. ROZSVICUJE TEBE I NÁŠ SVĚT.

Na Tvé poslání si posvítíš skrze Mapu poslání, která je plná kreativních koučovacích technik. Poté se intuitivně podíváš na strachy, které Ti brání ho žít a naučíš se je čistit. Nakonec si formou hravých intuitivních technik nastavíš první kroky na cestě Tvého poslání.

2)  🌺 LÁSKYPLNÉ VZTAHY 🌺

Skrze vztahy se nejlépe dostaneš sama k sobě, protože každý vztah v našem životě nám poskytuje příležitost, jak najít hlubší spojení se svým životním záměrem. Díky hlubokému ponoření se do Tvých vztahů se naučíš rozeznávat a uvědomovat si vzorce, které Ti brání žít s otevřeným srdcem. Každý vztah je Tvým zrcadlem a cokoli Ti na něm vadí, odráží jen Tvůj vlastní stín. Objevíš-li tento stín a proměníš ho v dar, ovládneš alchymii vztahů. Ano skutečně tak mocná jsi. Říká se, že toho druhého nezměníš. Ale je to pravda jen z části, protože skrze sebe dokážeš změnit jeho chování k Tobě. Harmonizace Tvých vztahů, která je zároveň otevíráním Tvého srdce je krásná a nejrychlejší cesta Tvé transformace.

Techniky v tomto cyklu budou přizpůsobené přímo na čištění vztahů. Vybereš si Ty vztahy, které nesou aktuální témata v Tvém životě. Může to být Tvůj partner, milenec, dítě, matka, otec, kamarádka, kolega z práce, či kdokoli další. Techniky lze využít i na jiné  než mezilidské vztahy např. vztah s penězi, vztah s vnitřním dítětem apod. Vztah si vytváříme úplně se vším ve svém životě. I na cestě vztahů si nastavíš akční kroky, které Ti odhalí Tvá intuice.

3)  🌺 HOJNOST 🌺

Hojnost znamená uvolnění proudu prosperity. Skutečná hojnost zahrnuje žít své poslání, rozvíjet láskyplné vztahy a samozřejmě také stránku materiálně-finanční. Nejedná se však o hromadění peněz, ve smyslu jejich stagnace, ale o jejich plynutí. Často chceme peníze hromadit ze strachu, pro pocit bezpečí či dokonce svobody. Jenže tyto pocity nepřichází s penězmi (z venku), nýbrž s naší transformací (zevnitř).

Plynutí znamená, že peníze přijímáme a dáváme a zase přijímáme a dáváme … Dáváme je tam, po čem naše srdce touží, co nám dělá opravdovou radost, co nás inspiruje, zjednodušuje nám život, kde jsou potřeba. Není to o hromadění peněz na účtech nebo v majetku, který se lehce stane zátěží. Jsme tu od toho aby jsme prožívali život naplno a to i v materiální rovině a dopřáli si to po čem naše srdce touží, radovali se a hýčkali se…. Přeješ-li si cestovat po světě, mít krásný dům se zahradou, vychutnávat si výborné prosecco a jídlo v biokvalitě a zároveň si to umíš dopřát, pak je to hojnost. Tvá hojnost bezprostředně souvisí s žitím Tvé pravé podstaty, vírou v sebe sama a napojením na štědrost matky Země a Otce Vesmíru.

Podíváme se, co sedí na Tvém proudu prosperity, co Ti brání žít naplno, proč ještě nedůvěřuješ v hojnost života a nedaří se Ti spolupracovat s Matkou Zemí a Otcem Vesmírem. Podíváme se, jak vypadá Tvůj vztah s penězi a co si opravdu přeješ. Pročistíš si bloky a nastavíš akční kroky v oblasti hojnosti.

 VE VŠECH TŘECH OBLASTECH TI BUDE VELMI NÁPOMOCNÉ TVÉ PROBOUZEJÍCÍ SE ŽENSTVÍ, JEHOŽ AKTIVACE BUDE PROBÍHAT ZÁROVEŇ.

TRANSURFING – nejrychlejší cesta k Tvým snům.

AKTIVACE PROBÍHÁ FORMOU TRANSURFINGU, MÁ TŘI ČÁSTI

ČISTĚNÍ BLOKŮ, LADĚNÍ SE a AKČNÍ KROKY

Ve všech třech oblastech (poslání, láskyplné vztahy a hojnost) probíhá Tvá aktivace jednak díky probouzejícímu se ženství a také díky transurfingu.

jednak díky probouzejícímu se ženství a také díky transurfingu.

Transurfing vychází z nejnovějších poznatků vědy v oblasti energetické práce. Jedná se o změnu Tvých vibrací.

To je možné díky tomu, že:

1) Odstraníš bloky, které stojí v cestě Tvému záměru, i ty nevědomé, i ty hluboko v Tobě. 

2) Napojíš na kvantové pole své nové reality a začneš měnit svou vibraci. Z pohledu kvantové fyziky existuje nová realita již TEĎ! 

3) Nastavíš si akční kroky, které Ti poradí Tvá intuice. Tím, že vykročíš stvrzuješ své rozhodnutí, „podepisuješ smlouvu“ o své nové realitě.

To vše Ti umožní rychlý posun do Tvé vysněné reality. To spustí změnu Tvého vnitřního nastavení a rozhýbe zákon rezonance a s ním hromadu příležitostí a synchronicit. Tohle je spolupráce s Matkou Zemí i s Otcem Vesmírem. Tohle je plnynutí.

“Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“ Paulo Coelho

Pro koho je aktivace vhodná

Je určena jen ženám, které:

🌺  Opravdu chtějí na sobě pracovat, převzít moc nad vlastním životem a žít ve svobodě, v pravdě a lásce, žít v souladu sama se sebou a veškerým stvořením.

🌺   Jsou odhodlané ponořit se do vlastní temnoty, podívat se na své nejhlubší stíny a zranění, protože ví, že to ony jsou zdrojem jejich síly, jejich darů a návratu k radosti.

🌺  Nebojí se své ženské síly a nebo se bojí, ale jsou odhodlané proniknout do jejích tajů.

🌺  Jsou ochotné do sebe investovat čas – přibližně 30 minut denně / nebo 3 hodiny týdně.

🌺  Jsou rozhodnuté začít žít láskyplné vztahy a své poslání.

🌺  Jsou ochotné vzdát se svých současných vzorců  a přesvědčení mysli, nechat život skrze sebe plynout. 

Těmto ženám můžeme zaručit skutečnou AKTIVACI. Většina kurzů na současném trhu klouzá jen po povrchu, zabývají se odděleně jen jednou oblastí a jsou příliš krátké na to, aby ses dostala skutečně hluboko. My tě tam vezmeme. Potřebujeme k tomu Tvůj čas a Tvé odhodlání.

Vytvoříme Ti bezpečné, důvěrné a láskyplné prostředí

OMEZUJEME KAPACITU NA PRVNÍCH 50 ŽEN!

„Protože existuje jedna věc, jež je mocnější než magie: sesterství“ Robin Benwayová

Aktivační systém 3-3-3 je sám o sobě velmi efektivní. My však jeho sílu ještě znásobíme!

KDYŽ ŽENY UTVOŘÍ KRUH …

Využíváme sílu ženské skupiny. Když se spojí více žen se stejným záměrem vznikne energetické pole, které je prostorem pro zázraky. Vytváříme ženám bezpečný prostor, kde mohou otevírat svá srdce, sdílet, inspirovat se a propojovat se. Fascinuje nás, jak mocná a léčivá je energie skupiny.

MOST DO NOVÉ ZEMĚ OTEVŘEN …

„Skrze velký posun ve vývoji člověka, začíná působit nový kauzální karmický zákon, zákon autentičnosti neboli opravdovosti, který se týká zachování věrnosti sobě samému a vlastní Cestě nebo chcete-li vlastní Duši.“ Andrea Homolová

Žijeme v čase globálních změn a kolektivního probouzení se. Vše co není autentické, už nemůže přežít. Planeta Země zvyšuje svou vibraci, vyzývá Tě, abys procitla, objevila a začala žít svou nejniternější pravdu a pomohla tak vzestupu kolektivního vědomí. Bude Ti při Tvé aktivaci plně nápomocna. Naučíme Tě, jak se s ní propojovat a čerpat její podporu a výživu.

Paradigma nové doby zní: ŽIJ  SVOU PRAVOU PODSTATU.

Jak bude aktivace probíhat?

🌺  Čeká na Tebe 15 týdnů aktivace Tvého skutečného potenciálu. Začínáme v pátek 2.4.2021 

🌺  Každý týden se Ti otevře v členské sekci přístup k videím, vizualizacím, cvičením a dalším materiálům, které Tě provedou tématy daného týdne. Součástí videí jsou skutečné ukázky koučovacích či terapeutických technik.

🌺  DENNĚ s Tebou budeme v uzavřené FB skupině. Třikrát se sejdeme na on-line kruhu prostřednictvím aplikace ZOOM. Můžeš využít společného sdílení, propojování se a čerpat sílu a energii skupiny. 

🌺  Jedna žena se stane Tvou parťačkou, všechny koučovací i terapeutické techniky tak nabudou na síle (dobrovolné).

🌺  A hlavně si tuto aktivaci společně NAPLNO užijeme bez srovnávání či tlaku, ale naopak v radosti, lehkosti a nadhledu.

ŽENA NOVÉ ZEMĚ
1. BLOK - POSLÁNÍ

Během těchto 5 týdnů zjistíš KÝM skutečně chceš BÝT, jaké jsou Tvé dary a CO jsi přišla předat našemu světu, své komunitě. Podíváš se na to, co Ti v tom brání (jaké stíny a strachy) a nastavíš si první kroky na Tvé cestě.

2. BLOK - LÁSKYPLNÉ VZTAHY

Ponoříš se do vztahů se svými blízkými a najdeš v nich klíč ke své vlastní pravdě. Odkryješ své vzorce a mentální přesvědčení, která už Ti neslouží a pomocí technik pro práci s emocemi je rozpustíš.

3. BLOK - HOJNOST

Díky ponoření se do strachů a bloků uvolníš svůj proud prosperity ve všech oblastech. Zjistíš, že skutečná hojnost zahrnuje žít své poslání, rozvíjet láskyplné vztahy a samozřejmě také stránku materiální a finanční.

 Staň se součástí podporující komunity žen, které žijí láskyplné vztahy, své poslání a sdílejí své dary se světem.

"Kurz ze srdce doporučuji všem ženám, které touží tvořit svůj život bez strachu, s radostí a odvahou. Kurz je skvělý, s plnou podporou Lucky a Péti a zároveň celé skupinky. Spousta materiálů a skvělých technik, které jdou přímo k jádru. S jemností, ale velkou hloubkou. Děkuji moc ženy, že tvoříte."
Bára Pastrňáková
"Pro všechny, které toho máte více na řešení a nevíte si rady s čím začít a co řešit jako první, je tento kurz tou nejlepší volbou. Protože já bych se v tom jinak plácala do teď. Lucka a Petra jsou Vám po celou dobu oporou. Poradí Vám ale i skvěle ženské, které s Vámi jsou v kurzu, takže oporu máte opravdu velkou. Těším se, až svůj záměr začnu žít."
Petra Junková
AKTIVACE V ŽENU NOVÉ ZEMĚ PROBUDÍ TVOU PRAVOU PODSTATU SKRZE TŘI OBLASTI – POSLÁNÍ, LÁSKYPLNÉ VZTAHY a HOJNOST.

Odházíš  svá omezující přesvědčení a své bloky, navibruješ se na novou realitu a nastavíš si akční kroky, které jsou s Tebou v souladu. Rozproudíš svou ženskou energii i vnitřní moudrost, začneš zářit a s lehkostí plynout životem. Začneš prožívat mnohem více příjemných pocitů jako jsou radost, svoboda a láska. A to je veliký dar jak pro Tebe, tak pro naši planetu Zemi.

CENA AKTIVACE v Ženu Nové Země

Základní aktivace

V základní variantě aktivace Tě čeká 15 transformacích týdnů

6 900 Kč

Jedinečná cena  pro TEBE

5 900 Kč

Částku je možné si rozdělit na 3 splátky bez navýšení 

VIP aktivace

Součástí VIP varianty jsou dvě 90 minutová transformační konzultace s každou z nás

9 300 Kč

Jedinečná cena pro TEBE

8 300 Kč

Částku je možné si rozdělit na 3 splátky bez navýšení 

Začínáme 1.10.2021

Pokud zjistíš, že aktivace není pro Tebe, garantujeme Ti vrácení peněz do 3 týdnů od jejího začátku. 

To není vše, máme pro Tebe 3 bonusy​

Bonus č. 1

20%  sleva na individuální sezení a provázení jednou z nás

Slevu můžeš využít po dobu 6 měsíců od zahájení aktivace. Individuální sezení probíhají on-line i živě. S jejich nabídkou Tě seznámíme během naší společné cesty. 

Bonus č. 2

Vygenerování hologenetického profilu Genových klíčů

Provedeme Tě seznámením se s Genovými klíči, které odemykají vyšší záměr ukrytý ve Tvé DNA. Ukážeme, jak si vygenerovat hologenetický profil a jak s ním pracovat. 

Bonus č. 3

Jóga pro harmonizaci 3. čakry, sídla naší vnitřní síly

Ve třetí čakře sídlí oheň Agni, je to on, kdo spouští naši transformaci. Díky jógovým pozicím pro harmonizaci 3. čakry se rozhoří tvůj oheň a celá aktivace nabude na síle.

Kdo Tě aktivací provede?

Lucie Bednářová

Jsem vysoce citlivá štírka se silnou intuicí. Miluji ženské sdílení a noření se do hlubokých vod našeho podvědomí. Odhaluji způsoby, jak jít sobě naproti, jak se napojit na svoji vnitřní moudrost a tvořit si život podle svých představ. 

Provázím ženy na cestě za jejich jedinečnými poklady ukrytými v nejhlubších stínech skrze sebepoznání, sebelásku a intuici. Využívám k tomu Techniku emoční svobody (EFT), intuici i kreativní koučovací techniky. Věřím, že odpovědi na všechny otázky, si nosíme v sobě.

Petra Košťálová

Jsem aktivátorka ženské duše. Probouzím v ženách jejich nejniternější pravdu a pomáhám jim odložit vše, co jim brání ji žít. Provázím ženy na cestě jejich poslání, láskyplných vztahů a hojnosti. Využívám k tomu kreativní koučování, kvantové čištění a transurfing.

Navracím ženám jejich ženství. Miluji práci se sexualitou, která je zdrojem naší síly a veškerého tvoření. Učím ženy spolupráci s matkou Zemí a Otcem Vesmírem, aby jejich život začal lehce plynout a ony si užívaly každičký jeho doušek.

JSME DVĚ, protože věříme, že jedna a jedna jsou tři. Každé dal život jiné dary, připravil jiné zážitky a zkušenosti. Pak nás ale spojil ke společnému poslání v projektu Ženy ve své síle.

Zjistily jsme, že SPOLU JSME VÍCE, NEŽ KAŽDÁ SAMA a tuto synergii chceme nabídnout i tobě. 

"Díky kurzu jsem se posunula zase o něco co blíž k mému snu. Naučila jsem se skvělé techniky, které mi pomohly rozpustit můj největší blok a určitě je budu používat i dál v rozpuštění dalších bloků a strachů. Je úžasné, jak ke mně začaly chodit nápady a vize co a jak dál."
Dominika Jelínková
"Kurz bych určitě doporučila všem svým kamarádkám a vlastně všem ženám, které ztratily sami sebe, svoje ženství, které hledají poselství svého srdce a své duše a nechtějí dál žít podle špatných vzorců získaných během života."
Jana Racková

Brány pro přihlášení zavíráme 30.9.2021 ve 24:00 hod

Možná se ještě ptáš ...

Vždy v pátek se Ti otevře nový týden. Na shlédnutí videí a trénování technik budeš mít celý následující týden. Abys z aktivace získala maximum, je potřeba dělat každý den jeden malý krůček. Tři setkání na Zoomu jsou dobrovolná a každé zabere 90 minut Tvého času.

Přístup do členské sekce ti zůstane navždy. Pokud nebudeš stíhat, můžeš postupovat svým vlastním tempem. Ale nejvíc z aktivace získáš, pokud půjdeš společně s celou skupinou žen. 

Nutné to není. Cvičení můžeš dělat i samostatně. Je to však doporučené, protože efekt dvojice bývá silnější a z jiných kurzů za to máme úžasné ohlasy. 

Setkání na Zoomu jsou dobrovolná. Neukazujeme zde žádné nové techniky. Setkání je určeno k zodpovězení dotazů, sdílení a vzájemné inspiraci. Ze setkání se vždy pořizuje videozáznam, který pak nasdílíme v uzavřené facebookové skupině.

Obavy a strachy jsou běžnou součástí našeho výstupu mimo komfortní zónu. Kdykoliv jdeme do něčeho nového, mohou se objevit. To ale neznamená, že je vždy musíme poslouchat.

Spojme se za tímto krásným záměrem a pojďme společně tvořit Novou Zemi.

ŽENA NOVÉ ZEMĚ

CHCEŠ ŽÍT V PRAVDĚ, RADOSTI A LÁSCE?

CHCEŠ ŽÍT SVÉ POSLÁNÍ, LÁSKYPLNÉ VZTAHY A NAPOJIT SE NA HOJNOST ŽIVOTA?